Obchodní podmínky

GDPR:

Údaje našich zákazníků jsou použity pouze pro vystavení faktury a doručení zboží. Žádné informace o našich zákaznících nikomu neposkytujeme. Nespolupracujeme s žádnými reklamními ani jinými agenturami, které by se o tyto údaje mohly zajímat.

Reklamní materiál zasíláme našim zákazníkům pouze na požádání.


1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím (dodavatelem) je internetový obchod www.svetkulicek.cz. Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Ing. Lenka Řezník-Zelenková MBA, ACCA. Podnikání je zaregistrováno ve Velké Británii, DIČ: GB-288 0487 62. Kontaktní adresa pro Českou Republiku je: Lenka Řezník-Zelenková - SVĚT KULIČEK, Budova K&K Technology a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy.

Kupující (zákazník) má povinnost seznámit se nejen s těmito obchodními podmínkami, ale i s naším reklamačním řádem před odesláním objednávky.


2) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ / UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Zboží nabízené v našem internetovém obchodu je katalogovou položkou. Z tohoto důvodu nemůže dodavatel v některých případech zaručit okamžitou dostupnost veškerého zboží. Dostupnost je určena na základě poptávky po daném zboží.

Pro objednání zboží se zaregistrovaný zákazník přihlásí na svůj online účet. Zboží je však možno objednat i bez předchozí registrace. Zákazník následně vybere zboží z online nabídky, řádně vyplní objednávací formulář a objednávku elektronicky odešle. Takto odeslaná objednávka je návrhem k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s našimi obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Dodavatel potvrdí obdržení objednávky zákazníka prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že je vše objednané zboží skladem, potvrdí dodavatel objednávku zákazníka druhým e-mailem. Tím akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Stav objednávky bude změněn na Akceptována.

Cena zboží je uvedena u každé jednotlivé položky k prodeji.

Cena za dopravu, popř. další poplatky budou zákazníkovi zobrazeny před odesláním objednávky. Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Cena dopravy závisí na celkové hmotnosti a objemu objednaného zboží a na způsobu dopravy.


3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Zrušení do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem: Do tohoto okamžiku mohou zákazník i dodavatel zrušit objednávku zákazníka bez udání důvodu. V případě zrušení objednávky dodavatelem bude zpravidla uveden důvod zrušení.

Zrušení po potvrzení objednávky dodavatelem neboli po uzavření kupní smlouvy: Zrušení objednávky poté, kdy byla uzavřena kupní smlouva, je možné jen po předchozí dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem a to za vzájemně sjednaných podmínek.


4) ZASLÁNÍ ZBOŽÍ A DODACÍ LHŮTA:

Přijatá objednávka zákazníka bude dodavatelem elektronicky potvrzena. Tímto potvrzením dojde k uzavření kupní smlouvy. V potvrzení o přijetí objednávky bude uveden druh objednaného zboží, cena, počet kusů a způsob přepravy. Zboží bude zákazníkovi zasláno v co nejratší době. Je-li objednávka přijata do 12:30 hodin, bude zboží zpravidla odesláno tentýž pracovní den. Nejpozději však bude zboží expedováno do dvou pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Zboží bude zasláno na adresu stanovenou v objednávce zákazníka.

Přeprava zboží k zákazníkovi bude zajištěna zpravidla prostřednictvím České Pošty. V některých případech prostřednictví služby PPL. Náklady na dopravu se liší dle hmotnosti a rozměrů zásilky, vzdálenosti a způsobu dopravy. Dodáváme na území České Republiky. 

Osobní odběr zboží je možný jen po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a zákazníkem. V takovém případě nebudou zákazníkovi účtovány náklady na přepravu zboží.


5) CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Změna cen v ceníku je vyhrazena. Cena zboží je určena cenou platnou v den uzavření kupní smlouvy, t.j. v den potvrzení objednávky prodávajícím. Cena zboží zahrnuje balení. Pokud není stanovena jinak, zákazník uhradí kupní cenu jednou z následujících možností:

  • Bankovním převodem na náš účet. Jedná se o platbu předem. K vyexpedování zboží dojde nejpozději dva dny po obdržení platby na náš účet. VYHNETE SE TAK POPLATKU ZA DOBÍRKU. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.
  • Dobírkou – zboží bude kupujícímu zasláno zásilkovou službou. Kupující uhradí celkovou cenu v hotovosti při převzetí zboží. Celková částka již obsahuje poštovné a doběrečné.

Litujeme, ale z důvodu podmínek EET není platba v hotovosti možná ani při osobním odběru.

Dodané zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do okamžiku zaplacení veškerých pohledávek vyplývajících z kupní smlouvy.


6) REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající odpovídá za vady zboží dle ust. § 425 Občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek. Zboží lze u prodávajícího reklamovat dle reklamačního řádu internetového obchodu www.svetkulicek.cz.


7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Prodávající:

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud není zboží dostupné. V takovém případě je povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající vrátí zákazníkovi veškerá plnění (t.j. platbu za zboží, pokud již byla přijata).

Zákazník:

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající nesplní podmínky vyplývající z kupní smlouvy. Zákazník, který nenakupuje zboží k podnikání či jiné obchodní činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to dle § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku.

Zákazník je povinen oznámit odstoupení od smlouvy kupujícímu. To provede na emailovou adresu: prodej@svetkulicek.cz. Zákazník uvede číslo objednávky, datum nákupu, uhrazenou částku. Pro odstoupení od smlouvy je zákazník je povinen předložit originální doklad o koupi zboží.

Zákazník je povinen nahradit dodavateli veškerá přijatá plnění. V případě, že již obdržel zboží, vrátí jej zpět prodávajícímu, a to v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní. Při vrácení zboží je zákazník rovněž povinen uhradit veškeré náklady související se zasláním a přepravou zboží zpět dodavateli.

Dodavatel posoudí stav vráceného zboží. V případě, že bylo zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen uhradit škodu na zboží a všechny náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada této škody včetně souvisejících nákladů proběhne tak, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o velikost škody a souvisejících nákladů snížena.

Zákazníkovi, který splní všechny uvedené podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, bude vrácena zaplacená kupní cena bez poštovného nebo její část (v případě nutnosti odečtení náhrady škody) nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.


8) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Registrací na našich internetových stránkách budou dodavateli zaslány údaje zákazníka, jak např. jméno, adresa, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění budoucích objednávek zákazníka. Osobní údaje zákazníků nejsou předávány žádné další osobě.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, budou mu emailem sdělovány novinky, nabídky, inzerce, bude mu nabízena účast v anketách a průzkumech trhu.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na adresu prodej@svetkulicek.cz.


9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Jejich aktualizované znění bude vyhlášeno vhodným způsobem na internetových stránkách www.svetkulicek.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.